Up

Документа

Извештај независног ревизора
Извештај независног ревизора за 2014. годину
Oдлукa о одређивању лица овлашћеног за пријем информације и вођење поступка у вези са узбуњивањем
Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања у ЈКП "Зелен" Ариље
Извештај ревизора за 2015. годину
Извештај ревизора за 2016. годину
Биланс стања за 2017. годину
Биланс успеха за 2017. годину
Извештај ревизора за 2017. годину
Биланс стања за 2018. годину
Биланс успеха за 2018. годину
Извештај ревизора за 2018. годину
Извештај ревизора за 2018. годину
Напомене уз финансијске извештаје за 2018-у годину
 
 
Powered by Phoca Download