O projektu “Sakupi, baci, recikliraj”

Opština Arilje je, u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede i zaštite životne sredine, uz podršku Švedske agencije za međunarodnu saradnju (SIDA) i međunarodne organizacije IMG započela projekat primarne selekcije otpada u Arilju.

Program separacije otpada na mestu nastanka u Arilju je pilot projekat, na osnovu čijih iskustava će Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, planirati uvođenje separacije otpada na mestu nastanka u svim ostalim lokalnim samoupravama Republike Srbije.

 


 Arilje reciklira

Za individualna domaćinstva obezbeđene su kante za odlaganje sekundarnih sirovina

Za domaćinstva u stambenim zgradama obezbeđene su plastične kese za period od šest meseci i kontejneri za odlaganje sekundarnih sirovina koji će biti jasno označeni i postavljani na 46 lokaliteta

Po tačno utvrđenom rasporedu, novim kamionom JKP “Zelen” biće sakupljane isključivo sekundarne sirovine iz kanti i kontejnera sa oznakom “Sakupi, baci, recikliraj”, kako bi se sprečilo mešanje otpada.

Zgužvati pre bacanja

Tetra pak ambalaža, plastične boce i prazne limenke: pre odlaganja iz njih treba istisnuti vazduh, jednostavnim pritiskom na bocu, limenku i tetra pak pakovanje. Tako se smanjuje zapremina odloženih reciklabila i omogućava odlaganje veće količine istih. ih.

Papir i karton: stare novine, kartonske kese, druge vrste papira i ostali braon karton treba složiti, tako da zauzimaju što manje prostora.

Folije i čvrstu plastiku treba takođe odložiti na najpogodniji način, kako bi zauzimale što manje prostora u posudama.


Da li ste znali?

Reciklaža je proces prerade otpada od kojeg se dobijaju isti ili novi proizvodi

  • Od 5 upotrebljenih PET boca od 2 litra reciklažom se može dobiti majica XL veličine;
  • Od 500 recikliranih limenki može se napraviti novi bicikl;
  • Od 1.2 tone iskorišćenog papira može se dobiti 1 tona recikliranog papira i spasiti od seče 20 stabala drveća;

U opštini Arilje se prikupi oko 8.700 tona čvrstog komunalnog otpada godišnje, od čega se 1.400 tona može reciklirati (metal, plastika, papir i karton, Tetra Pak ambalaža).

Ukoliko bi na nivou Srbije postojao sistem upravljanja otpadom kao u opštini Arilje, godišnje bi se moglo reciklirati oko 384.000 tona otpada.

Ulaskom Srbije u Evropsku Uniju, bićemo u obavezi da recikliramo 50% ukupnog komunalnog otpada.

Reciklaža jeste naša obaveza, ali i dužnost kako bismo obezbedili bolju, lepštu i čistiju sredinu za nas i naša pokolenja.

 

Да ли сте преузели вашу канту?