ЈКП "Зелен" је набавком нове комбиноване радне машине комплетирала процес прикупљања, претовара и одвожења смећа. Машина ће се користити за утовар смећа на претоварној станици у Ступчевићима.

 

Case kombinovana mašina

 

Да ли сте преузели вашу канту?